onze sponsoren

Begin 2019 zijn we als nieuw bestuur begonnen met het werven van sponsoren, daar wij een kleine vereniging zijn met financieel zeer   beperkte middelen. Het doel was om een drainage te laten aanleggen. Inmiddels kunnen wij u mededelen dat in de maand september   2021 er een drainage zal worden aangelegd mede dankzij onderstaande sponsoren. Inmiddels is het project drainage afgerond. Allen   ontzettend bedankt voor de genereuze bijdragen!